Wysokosprawny chromatografy cieczowy (HPLC)  z detektorem UV-VIS

Oferujemy możliwość wykonania analiz jakościowych i ilościowych oraz opracowywania metod analizy dla substancji zawierających grupy chromoforowe absorbujące w zakresie od 190 do 600 nm.

Wyposażenie:

 • Detekcja UV-VIS w zakresie od 190 do 600 nm
 • Dwie pompy ciśnieniowe
 • Pętla nastrzykowa o pojemności 20 µl

 

Zalety:

 • Prosty układ pomiarowy oraz intuicyjne oprogramowanie
 • Łatwość przygotowywania próbek
 • Wysoka czułość i selektywność

 

Obszar zastosowań:

 • Przemysł farmaceutyczny
 • Analityka środowiskowa
 • Przemysł spożywczy
 • Kryminalistyka
 • Przemysł kosmetyczny
 • Biosurfaktanty

 

Przykładowe zastosowania:

 • Analiza ilościowa i jakościowa homologów surfaktyny
 • Analiza ilościowa i jakościowa bakuchiolu
 • Wyznaczanie zawartości substancji zawierających grupy chromoforowe absorbujące
  w zakresie od 190 do 600 nm