Spektrofotometr UV-3600i Plus z nasadką ISR-1503

Oferujemy możliwość wykonania widm odbiciowych i  transmisyjnych badanych substancji. Możliwości pomiarowe w zakresie UV, widzialnym i do 3300 nm w bliskiej podczerwieni pozwalają na charakteryzowanie wszystkich rodzajów próbek, w tym ciał stałych, proszków, płytek, folii i cieczy. Posiadamy również możliwość wykonania pastylek z proszków prasą hydradrauliczną działającą z naciskiem dziesięciu ton (Prasa hydrauliczna firmy Specac).

Wyposażenie:

 • Zakres pomiarowy 185 – 3300 nm osiągnięty dzięki podwójnym monochromatorom i trzem detektorom do pokrycia regionów UV, widzialnego i bliskiej podczerwieni z wysoką wydajnością
 • Pomiar reflektancji próbek stałych za pomocą sfery integrującej
 • Bardzo niski poziom światła rozproszonego i wysoka rozdzielczość do analizy ciał stałych, płytek, folii, elementów optycznych, powłok i cieczy
 • Możliwość wyboru szerokości pasma w celu spełnienia wymagań laboratoriów podlegających regulacjom i zaawansowanych badań

 

Zalety:

 • Szeroki zakres pomiarowy
 • Stała rozdzielczość optyczna 0,1 nm lub niższa w zakresie ultrafioletu i widzialnego oraz 0,4 nm w obszarze bliskiej podczerwieni
 • Możliwość badania substancji stałych

 

Obszar zastosowania:

 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Przemysł kosmetyczny
 • Nauki przyrodnicze
 • Przemysł tekstylny
 • Ochrona środowiska
 • Przemysł elektroniczny