Kinga Kierul

Biografia

Doktor biologii molekularnej, absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Związana ze środowiskiem naukowym i akademickim od 2006 r. W latach 2006-2010 pełniła funkcję asystenta w Instytucie Biologii w Berlinie, gdzie zdobyła również tytuł doktora za rozprawę poświęconą genetyce bakterii. Absolwentka Harvard Business School Executive Education z zakresu budowania I utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Nauczyciel chemii. Związana od 2014 r. z InventionBio, najpierw jako pracownik działu badań i rozwoju a obecnie jako menadżer tego zespołu. Swoje doświadczenie nabywała również jako wizytujący naukowiec w Verstope Therapeutics w Lowell Massachusetts. Autorka publikacji naukowych i ceniony specjalista w zakresie opracowywania bezpiecznych i stabilnych formulacji kosmetycznych oraz ich badania. Teoretyk i praktyk realizacji projektów w reżimie GMP+.