InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Tworzy ją młody, dynamiczny zespół, w którego skład wchodzą biotechnolodzy, kosmetolodzy, chemicy, biochemicy i mikrobiolodzy.

W naszej ekipie mamy osoby zajmujące się tworzeniem formacji kosmetycznych, badających stabilności surowców kosmetycznych, badaniami aktywności enzymatycznych, badaniem i pozyskiwaniem substancji czynnych, optymalizacją i planowaniem procesów produkcyjnych.

Większość z nas ma na swoim koncie serię publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, jesteśmy autorami wielu patentów, wielokrotnie braliśmy też udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i targach naukowych.

Korzystamy z zasobów polskich pól i do naszych produktów używamy przefermentowanej śruty rzepakowej. Opracowaliśmy też fenomenalną recepturę produkcji materiałów paszowych i mieszanek paszowych uzupełniających.

 

InventionBio tworzy młody, dynamiczny zespół, w którego skład wchodzą biotechnolodzy, kosmetolodzy, chemicy, biochemicy i mikrobiolodzy. W naszym zespole mamy osoby zajmujące się tworzeniem formacji kosmetycznych, badających stabilności surowców kosmetycznych, badaniami aktywności enzymatycznych, badaniem i pozyskiwaniem substancji czynnych, optymalizacją i planowaniem procesów produkcyjnych. Większość z nas ma na swoim koncie serię publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, jesteśmy autorami wielu patentów, wielokrotnie braliśmy też udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i targach naukowych.

W naszych projektach biorą udział naukowcy, który posiadają doświadczenie w branży paszowej, kosmetycznej i handlowej.

RAFINACJA

to oczyszczanie i uszlachetnianie substancji naturalnych lub produktów przemysłowych w celu nadania im oczekiwanych właściwości. Rafinacja pozwala na nadanie substancją oczekiwanej lepkości, koloru, zapachu oraz zwiększenia trwałości.

BIORAFINACJA

rafinacja dotycząca głównie biomasy pochodzenia roślinnego. Źródło biomasy w tym procesie mogą być odpady i pozostałości produkcji rolnej ulegające biodegradacji.

InventionBio w procesie biorafinacji
przefermentowanej śruty rzepakowej pozyskuje

biosurFAKTanty

Biosurfaktanty to środki powierzchniowo czynne pochodzenia naturalnego, których widocznym efektem działania może być tworzenie się piany lub emulsji.

Biosurfaktanty są syntetyzowane przez mikroorganizmy takie jak bakterie i grzyby. InventionBio wykorzystuje szczepy bakterii probiotycznych Bacillus subtilis.

Biosurfaktanty mają zdolność zmieniania właściwości powierzchni cieczy, w której są rozpuszczone. Zmniejszają napięcie powierzchniowe między powietrzem a cieczą lub między płynami niemieszającymi się z wodą.

Biosurfaktanty służą do produkcji naturalnych kosmetyków i środków czyszczących.

Korzystamy z zasobów polskich pól i do naszych produktów używamy przefermentowanej przez nas śruty rzepakowej. Opracowaliśmy skuteczną recepturę wytwarzania materiałów paszowych i mieszanek paszowych.

Śruta rzepakowa

Zawiera do 4% tłuszczu i 38% białka

Jej stosowanie w mieszankach paszowych to recepta na oszczędność

Powstaje – podobnie jak makuch – z najwyższej jakości nasion rzepaku podwójnie ulepszonych (tzw. 00) o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów

Głęboko wierzymy w wartość i zasadność koncepcji zielonej chemii i gospodarki zamkniętego obiegu, dlatego nie używamy i nie produkujemy szkodliwych substancji, a wszystkie elementy procesu biorafinacji wykorzystujemy do maksimum.

Mamy nowoczesny parka maszyn, instalację do procesów fermentacji, nowe laboratorium i dużo pomysłów.