Projekty

Projekty

192684547 PLN

Łączna wartość projektów

129110447 PLN

Łączna wartość dofinansowania

Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz

Opis projektu

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz. Projekt zostanie zrealizowany przez InventionBio Sp. z o.o., polską firmę biotechnologiczną posiadającą wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych. W ramach projektu zaplanowano współpracę z wybranym podwykonawcą ? Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Założeniem badawczym projektu jest modyfikacja wytworzonej fermentowanej śruty rzepakowej w celu nadania jej nowych cech funkcjonalnych o charakterze synbiotycznym. Planowany produkt zostanie wdrożony w działalności gospodarczej InventionBio Sp. z o.o. oraz skierowany do szerokiego rynku odbiorców ? producentów pasz i hodowców zwierząt gospodarskich. Spółka podejmie prace mające na celu opracowanie produktu odpowiadającego na zdefiniowane potrzeby odbiorców, posiadającego znacznie ulepszone cechy i funkcjonalności w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych.

POIR.01.01.01-00-1106/20

Wartość projektu (netto):
24.822.381,72 PLN

Wartość dofinansowania:
19.930.762,66 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q3 2023

Etap 1

 • Uzyskanie stabilnego fermentowanego komponentu białkowego wzbogaconego o mikroorganizmy syntetyzujące enzymy rozkładające substancje antyżywieniowe glukazynolany i NSP
 • Uzyskanie stabilnego fermentowanego komponentu białkowego wzbogaconego o substancje chelatujące metale
 • Poprawa statusu zdrowotnego zwierząt po zastosowaniu fermentowanego komponentu białkowego wzbogaconego o enzymy paszowe

Etap 2

 • Uzyskanie stabilnego fermentowanego komponentu białkowego wzbogaconego o kwas mlekowy lub/i bakterii kwasu mlekowego
 • Poprawa statusu zdrowotnego zwierząt po zastosowaniu fermentowanego komponentu białkowego wzbogaconego o kwas mlekowy lub/i bakterii kwasu mlekowego

Etap 3

 • Uzyskanie stabilnego fermentowanego komponentu białkowego na bazie śruty rzepakowej wzbogaconego w oligosacharydy wyizolowane ze ścian komórkowych drożdzy oraz ß-glukany
 • Poprawa statusu zdrowotnego zwierząt po wprowadzeniu do mieszanki paszowej fermentowanego komponentu białkowego na bazie śruty rzepakowej wzbogaconego w oligosacharydy oraz ß- glukany

Etap 4

 • Poprawa efektów produkcyjnych ? warchlaki, tuczniki poprawa efektów reprodukcyjnych ? lochy

Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków

Opis projektu

Realizowany projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków.

Założenia koncepcyjne projektu odpowiadają na trendy związane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru nanotechnologii do aplikacji w kosmetykach. Planowane rozwiązanie zostanie skierowane do szerokiego grona producentów kosmetyków, ze szczególnym uwzględnieniem producentów kosmetyków naturalnych. W toku zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych InventionBio podejmie prace mające na celu opracowanie produktu odpowiadającego na zdefiniowane potrzeby odbiorców, posiadającego znacznie ulepszone cechy i funkcjonalności w stosunku do dostępnych na rynku rozwiązań konkurencyjnych.

POIR.01.01.01-00-0729/19

Wartość projektu (netto):
20.245.974,34 PLN

Wartość dofinansowania:
15.579.470,28 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q3 2023

Etap 1

 • Frakcja biosurfaktantu optymalizowana do tworzenia bionośnika
 • Frakcja biopolimeru dedykowana do tworzenia bionośnika
 • Bionośnik dedykowany do enkapsulacji substancji aktywnej

Etap 2

 • Frakcja hydrofobowa dedykowana do bionośnika
 • Prototypowy bionośnik z enkapsułowaną substancją aktywną
 • Stopień enkapsulacji substancji aktywnej
 • Kontrolowane uwalnianie substancji aktywnej

Etap 3

 • Frakcja o właściwościach antyoksydacyjnych i hamujących rozwój mikroorganizmów
 • Prototypowa formulacja z bionośnikiem obrazująca obszary zastosowania

Etap 4

 • Przebadana i zwalidowana w warunkach operacyjnych partia (100 kg) formulacji z inkorporowanym nośnikiem

Etap 5

 • Zgłoszenia patentowe
 • Strategia wejścia na rynki
 • Certyfikat bezpieczeństwa

Opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów; Lider: Onlybio.life S.A.

Opis projektu

Projekt dotyczy przeprowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów. Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjantów ? lidera konsorcjum Onlybio.life Sp. z o.o. oraz InventionBio Sp. z o.o. Konsorcjanci posiadają wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowoczesnych rozwiązań biotechnologicznych, a także tworzenia nowych formulacji kosmetycznych. Założenia koncepcyjne Przedsięwzięcia odpowiadają na najnowocześniejsze trendy związane z wykorzystaniem pofermentów w kosmetykach. Produkty planowane do opracowania w ramach Projektu zostaną skierowane na dynamicznie rozwijający się rynek kosmetyków naturalnych. W toku zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych konsorcjanci podejmą szereg prac związanych z opracowaniem nowych surowców dedykowanych do kosmetyków bazujących na ekstraktach z pofermentów, a także opracowania prototypów nowej generacji kosmetyków opartych na tych surowcach.

POIR.01.01.01-00-1433/19

Udział finansowy InventionBio w projekcie (netto):
10.710.087,50 PLN

Wartość dofinansowania:
8.138.653,00PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q2 2023

Etap 1

 • Poferment bogaty w biosurfaktanty użyteczny w produkcji kosmetyków
 • Poferment bogaty w ?PGA użytecznego w produkcji kosmetyków
 • Poferment bogaty w lewan użyteczny w produkcji kosmetyków

Etap 2

 • Zestaw prototypów 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych dedykowanych do higieny na bazie wodnego ekstraktu z pofermentu
 • Zestaw prototypów 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych dedykowanych do pielęgnacji na bazie wodnego ekstraktu z pofermentu

Etap 3

 • Bezwodny i skoncentrowany ekstrakt z pofermentu o wysokiej zawartości surfaktantów
 • Skoncentrowany i bezwodny ekstrakt z pofermentu o wysokiej zawartości PGA
 • Bezwodny i skoncentrowany ekstrakt z pofermentu o wysokiej zawartości lewanu;
 • Bezwodny i skoncentrowany ekstrakt z pofermentu o wysokiej zawartości związków hydrofobowych

Etap 4

 • Zestaw prototypów 3 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych do higieny na bazie suchego ekstraktu z pofermentu
 •  Zestaw prototypów 2 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych do pielęgnacji na bazie suchego ekstraktu z pofermentu

Etap 5

 • Ekstrakt hamujący rozwój drobnoustrojów
 • Ekstrakt zastępujący emulgatory

Etap 6

 • 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych do higieny na bazie rozpuszczalnikowego ekstraktu z pofermentu
 • 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych kompozycji kosmetycznych do pielęgnacji na bazie rozpuszczalnikowego ekstraktu z pofermentu

Etap 7

 • Ustalenie wartości OTR zbliżonej do wartości uzyskiwanej w skali laboratoryjnej
 • Uzyskanie powtarzalnych partii w skali przemysłowej (bioreaktor 500l)

Etap 8

 • 5 różnych bezkonserwowantowych kosmetyków do higieny na bazie: wodnego ekstraktu z pofermentu
 • 5 różnych bezkonserwowantowych, bezemulgatorowych hydrofilowych kosmetyków pielęgnacyjnych na bazie wodnego ekstraktu z pofermentu
 • 5 różnych bezkonserwantowych kosmetyków do higieny na bazie suchego ekstraktu z pofermentu
 • 5 różnych bezkonserwantowych kosmetyków do pielęgnacji na bazie suchego ekstraktu z pofermentu
 • 5 różnych bezkonserwowantowych kosmetyków do higieny na bazie ekstraktu z pofermentu z rozpuszczalnikiem amfifilowym
 • 5 różnych bezkonserwowantowych i bezemulgatorowych, kosmetyków pielęgnacyjnych na bazie ekstraktu z pofermentu z rozpuszczalnikami amfifilowymi

Nowa generacja detergentów o wysokiej zdolności usuwania pozostałości pestycydów z powierzchni owoców i warzyw; Lider: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ ? INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ ?BLACHOWNIA?

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw, charakteryzujących się wysoką zdolnością usuwania pozostałości pestycydów. Istotą opracowywanych rozwiązań będzie połączenie zarówno niezwykle wysokiej skuteczność działania opracowanych detergentów z ograniczeniem do minimum niekorzystnego oddziaływania na zdrowie człowieka (redukcja działania drażniącego i wysuszającego względem skóry rąk) oraz na środowisko naturalne (wysoka biodegradowalność). Współpraca z każdym z partnerów projektu pozwoli na otrzymanie detergentów o ukierunkowanym zastosowaniu. Wspólnie z InventionBio zostaną przygotowane preparaty adresowane do klientów indywidualnych, przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych. We współpracy z Wiesław Hreczuch MEXEO opracowane zostaną preparaty do zastosowań przemysłowych, skierowane głównie do przetwórców warzyw i owoców. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest w okresie 3 lat od zakończenia jego realizacji.

http://mexeo.pl/badania-i-projekty-badawcze/

https://www.facebook.com/icsoblachownia/posts/3181461798597293/

POIR.04.01.04-00-0112/19

Udział finansowy InventionBio w projekcie (netto):
5.278.125,00 PLN

Wartość dofinansowania:
3.953.441,75 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2023

Etap 1

 • Opracowanie oraz wytworzenie w warunkach laboratoryjnych zestawu 5 różnych funkcjonalnych i bezpiecznych w stosowaniu modelowych kąpieli myjących

Etap 2

 • Opracowanie oraz wytworzenie w warunkach laboratoryjnych zestawu 5 różnych modelowych kąpieli myjących do zastosowań przemysłowych

Etap 3

 • Opracowanie i certyfikacja metod oznaczania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym
 • Odtwarzalność metody oznaczania pozostałości pestycydów w materiale roślinnym do oceny skuteczności działania różnych kąpieli myjących

Etap 4

 • Opracowanie i wytworzenie w warunkach lab. zestawu 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych modelowych detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw w warunkach domowych o założonych parametrach
 • Opracowanie i wytworzenie w warunkach lab. zestawu 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych modelowych detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw w warunkach przem. o założonych parametrach

Etap 5

 • Wytworzenie w skali kilogramowej detergentów oraz sprawdzenie ich efektywności mycia z obciążeniem pozostałościami referencyjnych pestycydów w warunkach powiększenia skali

Etap 6

 • Wytworzenie w warunkach przemysłowych zestawu 5 różnych bezpiecznych i funkcjonalnych detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw w warunkach domowych, bazujących na surowcach przemysłowych

Etap 7

 • Wytworzenie i konfekcja w warunkach operacyjnych zestawu 2 detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw w warunkach przemysłowych, bazujących na surowcach przemysłowych

Etap 8

 • Wytworzenie i konfekcja w warunkach operacyjnych zestawu 2 detergentów przeznaczonych do mycia owoców i warzyw w warunkach domowych, bazujących na surowcach przemysłowych

Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową

Opis projektu

Realizowany projekt związany jest z rozbudową Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Sp. z o.o. w celu realizacji agendy badawczej ukierunkowanej na opracowanie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego i mieszanki paszowej uzupełniającej (MPU) opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową,  stanowiących  odpowiedź  na  potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz.

Planowany obszar realizacji projektu związany jest bezpośrednio z sektorem żywności wysokiej jakości. Wyzwaniem technologicznym, przed którym stoi spółka jest opracowanie produktu o wysokich wartościach użytkowych, który będzie mógł stanowić alternatywę dla śruty sojowej, która stanowi w paszach dla zwierząt podstawowe źródło białka.

POIR.02.01.00-00-0064/19

Wartość projektu (netto):
25.958.605,00 PLN

Wartość dofinansowania:
14.268.232,75 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2021

Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19

Opis projektu

Realizowany projekt dotyczy rozwoju infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19. InventionBio Sp. z o.o. planuje przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do masowej produkcji wielofunkcyjnej nanoemulsji o właściwościach biobójczych oraz wielofunkcyjnego ekstraktu z pofermentu o właściwościach biobójczych.

POIR.02.01.00-00-C045/20

Wartość projektu (netto):
11.920.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:
10.728.000,00 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2021

Wdrożenie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków

Opis projektu

Głównym celem Projektu jest odpowiedź na wyzwania rynkowe stojące przed Spółką oraz komercjalizacja opracowanych w InventionBio innowacyjnych produktów. Planowany do wdrożenia produkt to nanoemulsja do transportu substancji aktywnych (w szczególności kosmetyków). Znajdzie ona zastosowanie przede wszystkim do transportu substancji aktywnych o profilu hydrofobowym, w przypadku których obecne systemy nośnikowe (liposomy) nie stanowią efektywnego sposobu uzyskania oczekiwanych rezultatów w aplikacjach w formulacjach kosmetycznych. Innowacyjna nanoemulsja stanowi efekt prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez Spółkę, a przy tym stanowi innowację co najmniej w skali kraju.

POIR.03.02.01-04-0018/20

Wartość projektu (netto):
30.000.000,00 PLN

Wartość dofinansowania:
16.499.995,20 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2022

Opis projektu

Biotransformacja i rafinacja kaskadowa s?ruty ros?lin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych

Końcowym rezultatem działań prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetami Przyrodniczymi we Wrocławiu i w Lublinie jest opracowanie bezodpadowej technologii opartej na koncepcji biorafinerii, w której symultanicznie wytwarzane będą biosurfaktanty i biopolimery z przetworzonej biomasy. Pozostałe odpady poddane zostaną odpowiedniej obróbce i standaryzacji, a następnie wykorzystane do stworzenia mieszanki paszowej uzupełniającej (MPU).

POIR.01.02.00-00-0064/17

Wartość projektu:
19.350.141,92 PLN

Wartość dofinansowania:
14.542.792,37 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2021

Opis projektu

Opracowanie kompleksowej technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie mikrobiorafinerii

Przedmiotem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii zwiększającej efektywność wykorzystania śruty rzepakowej, poprzez wyodrębnienie z niej szeregu nowych końcowych produktów (otrzymanych w procesach fermentacji przy użyciu wyselekcjonowanych probiotycznych szczepów bakteryjnych z gatunku Bacillus subtilis). Na potrzeby procesu biorafinacji zostały zaprojektowane, skonstruowane i przetestowane urządzenia wchodzące w skład mikrobiorafinerii oraz zoptymalizowane niewykorzystywane dotychczas w takim zestawieniu procesy.

Wynikiem realizacji tego projektu było m. in. opracowanie nowatorskiej metody przetwarzania śruty i dokonanie zgłoszenia patentowego w tym zakresie ? zgłoszenie nr P.421356: ?Sposób i układ do przetwarzania śruty z nasion roślin oleistych?.

Wartość projektu:
19.347.340,26 PLN

Wartość dofinansowania:
11.608.404,16 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q4 2018

Opis projektu

W ramach projektu powstał zespół 5 wyspecjalizowanych laboratoriów: mikrobiologiczne, bioprocesowe, techniczne, biorafinacji oraz analityczne. Rozbudowa centrum B+R i wyposażenie go w odpowiednią infrastrukturę, urządzenia oraz narzędzia była ściśle powiązana z realizacją projektu dotyczącego prototypu mikrobiorafinerii i ukierunkowana na stworzenie warunków do badań nad instalacją i innowacyjną technologią biotransformacji biomasy i kaskadowej (sekwencyjnej) jej rafinacji. Ten proces prowadzi do wydzielenia produktów o wysokiej wartości dodanej, a w efekcie końcowym do otrzymania pozostałej biomasy o podwyższonej wartości odżywczej w porównaniu do materiału początkowego.

Wartość projektu:
24.074.491,00 PLN

Wartość dofinansowania:
13.240.970,05 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q1 2018

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest udział InventionBio w programie promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Głównymi produktami eksportowymi Beneficjenta będą naturalne, ekologiczne surowce ? komponenty do produkcji przemysłowej uzyskane w procesach biotransformacji biomasy pozostałej po tłoczeniu oleju z roślin oleistych, a w szczególności śruty rzepakowej. Surowce te mają zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym jak również w rolnictwie. W skład grupy produktów promowanych w ramach projektu wejdą: biosurfakanty, biopolimery, jak np. lewan, wielofunkcyjny komponent paszowy. W ramach zadania InventionBio weźmie udział w 6 imprezach targowo-wystawienniczych. Ponadto w ramach projektu Beneficjent skorzysta ze specjalistycznej usługi doradczej w zakresie umiędzynarodowienia. W ramach projektu odbędą się również trzy indywidualne misje gospodarcze do Niemiec, Szwajcarii i Nepalu. Podczas misji prowadzone będą działania promocyjne na rynkach zagranicznych (międzynarodowy zasięg konferencji). Projekt kierowany jest w głównej mierze na rynek perspektywiczny ? USA. Dodatkowo zostaną przeprowadzone liczne działania promocyjno-informacyjnej takie jak: reklamy w mediach, produkcja materiałów promocyjnych, tłumaczenie strony internetowej itp.

POIR.03.03.03-04-0041/19

Wartość projektu:
524.100,00 PLN

Wartość dofinansowania:
393.075,00 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q4 2021

Opis projektu

Celem głównym projektu jest uzyskanie ochrony patentowej dla wynalazku ?Sposób usuwania lipopeptydów z roztworów i zmiana ich struktury? , na poziomie europejskim ( tryb EPO) oraz międzynarodowym PCT dla następujących krajów: USA, Kanady, Rosji, Chin, Korei Południowej, Japonii oraz Brazylii. Istotą wynalazku jest sposób usuwania lipopeptydów z roztworów i zmiana ich struktury, znamienny tym, że wydzielanie lipopeptydów odbywa się na drodze sorpcji połączonej z reakcjami chemicznymi, które są katalizowane na powierzchni węgla aktywnego.

POIR.02.03.04-04-0001/19

Wartość projektu:
453.300,00 PLN

Wartość dofinansowania:
226.650,00 PLN

Zakończenie realizacji projektu:
Q2 2023

Zapytania ofertowe – zamówienia na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE

Data publikacji: 05-02-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POIR.01.02.00-00.0064/17/drsprzlab/2020 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1213048

Data publikacji: 13.02.2020

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Bio Serwis sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 50-302 Wrocław.
Oferta z ceną 235.628 zł (netto) wpłynęła w dniu 12.02.2020 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 05-06-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1/1.1.1/2020 na wykonanie prac badawczych na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn.Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz„, w związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Szybka ścieżka” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2020https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-1-1-1-1-2020/ )

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/32171

Data publikacji:

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Oferta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin wpłynęła w dniu 08.06.2020 r.
Cena: 1) Zadanie 1: 500.000,00 zł (netto) + 115.000,00 zł (VAT) = 615.000,00 zł (brutto), 2) Zadanie 2: 260.000, 00 zł (netto) + 59.800,00 zł (VAT) = 319.800,00 zł (brutto)

———————————————————————-

Data publikacji: 21-02-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR.02.01.00-00-0064/19/urzCBR/2020 na dostawę, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (I cz.) oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234684

Data publikacji: 24-03-2020

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Oferta ARIP Regtom Group sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, z ceną 4.642.788 PLN (netto) wpłynęła w dniu 23.03.2020 r.

———————————————————–

Data publikacji: 21-02-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR.02.01.00-00-0064/19/urzCBR/2020na dostawę, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (II cz.) i podzespołów z systemem automatyki linii prototypowej na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1234692

Data publikacji: 24-03-2020

Informacja o wybranym wykonawcy
Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:

Oferta ARIP Regtom Group sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, z ceną 6.624.880 PLN (netto) wpłynęła 23.03.2020 r.

———————————————————

Data publikacji: 24-03-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR.01.02.00-00.0064/17/audyt/2020 dotyczące usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://cloud.labsproject.eu/index.php/s/f8HodlAjtJcPOIj

Data publikacji: 01.04.2020 r.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Oferta DEDAL Krzysztof Gliński Sp.j., ul. Wojska Polskiego 54/10, 80-268 Gdańsk  z ceną 19.350,00 zł (netto) wpłynęła w dniu 01.04.2020 r.


Data publikacji: 16-04-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POIR.01.02.00-00.0064/17/elkomp/2020 na dostawę elementów komputerowych i mikroprocesorowych do rejestracji i archiwizacji danych na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1242625

Data publikacji: 24-04-2020

Informacja o wybranym wykonawcy:

Oferta Bioinfo System Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław z ceną 415.720 zł (netto) wpłynęła w dniu 23.04.2020 r.


Data publikacji: 30-07-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych (I cz.) na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. (wcześniej: Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o.) z siedzibą w Bydgoszczy pn.„Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka”

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1256598

Informacja o wybranym wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 51-162 Wrocław z ceną 446.100,00 zł (netto), tj. 548.703,00 zł (brutto), wpłynęła w dniu 06.08.2020 r.


Data publikacji: 17-08-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POIR.02.01.00-00-0064/19/urzCBR/2020na dostawę, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych (III cz.) i podzespołów linii prototypowej na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego InventionBio Spółka z o.o. w celu przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego lub/i mieszanki paszowej uzupełniającej opartych o poekstrakcyjną śrutę rzepakową”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22

 

———————————————————-

Data publikacji: 23-09-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr el/1/POIR 1.1.1/2020 z dnia 23.09.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla InventionBio Sp. z o.o.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7705


Data publikacji: 05-10-2020

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Na podstawie przeprowadzonej oceny, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez D-ENERGIA Sp. z o.o., Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno

Szczegóły dostępne tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/7705?sekcja=oferty

————————————————————

Data publikacji: 26-10-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/POIR.02.01.00-00-C045/20/urz/2020 z dnia 26.10.2020 r. 

na dostawę, montaż i uruchomienie (nabytych lub wytworzonych) środków trwałych – urządzeń badawczych i podzespołów niezbędnych do budowy i eksploatacji linii prototypowej na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13845


Data publikacji: 26-11-2020

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Na podstawie przeprowadzonej oceny, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez BARBATUS Sp.z o.o., ul. Przemysława 6, 62-081 Baranowo.

Szczegóły dostępne tutaj:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13845

——————————————————————————-

Data publikacji: 26-10-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 2/POIR.02.01.00-00-C045/20/bezp/2020 z dnia 26.10.2020 r. 

na dostawę, montaż i uruchomienie (jeśli dotyczy) elementów bezpieczeństwa BHP i p.poż. pomieszczeń adoptowanych na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/13836


Data publikacji: 16-11-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/POIR.02.01.00-00-C045/20/bud/2020 z dnia 16.11.2020 r. 

na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w obiekcie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) na potrzeby projektu firmy InventionBio Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy pn. „Rozwój infrastruktury badawczej InventionBio Sp. z o.o. ukierunkowanej na testowanie oraz przygotowanie do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”, realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17047


Data publikacji: 01-12-2020

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Na podstawie przeprowadzonej oceny, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Mobi-Inwest Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 95/3, 85-027 Bydgoszcz

Szczegóły dostępne tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/17047

———————————————————————–

Data publikacji: 28-09-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr gaz/2/POIR 1.1.1/2020 z dnia 28.09.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na sukcesywne dostawy gazu skroplonego propan do celów grzewczych dla InventionBio Sp. z o.o.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8454


Data publikacji: 12-10-2020

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Na podstawie przeprowadzonej oceny, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Novatek Green Energy Sp. z o.o., ul. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Szczegóły dostępne tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/8454?sekcja=oferty

——————————————————————

Data publikacji: 20-11-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.11.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie specjalistycznych usług analitycznych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/18158


Data publikacji: 30-11-2020

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. jedności Narodowej 184/1A, 50-302 Wrocław z ceną 220.000,00 zł (netto) wpłynęła w dniu 27.11.2020 r.

————————————————————————————————

Data publikacji: 31-12-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR.01.01.01-00-0729/19/automatprzem/2020 z dnia 31.12.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę materiałów/ elementów/ podzespołów automatyki przemysłowej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25429


Data publikacji: 08-01-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta ARIP Regtom Group Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław z ceną  705.200 zł (netto) wpłynęła w dniu 07.01.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 31-12-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIR.01.01.01-00-0729/19/czujniki/2020 z dnia 31.12.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę czujników do monitorowania i kontroli procesu

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25432


Data publikacji: 08-01-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 460.500 zł (netto) wpłynęła w dniu 07.01.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 31-12-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/POIR.01.01.01-00-0729/19/elektr/2020 z dnia 31.12.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę materiałów/ elementów/ podzespołów elektrycznych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25441


Data publikacji: 08-01-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta ARIP Regtom Group Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław z ceną 698.000 zł (netto) wpłynęła w dniu 07.01.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 31-12-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POIR.01.01.01-00-0729/19/hydraul/2020 z dnia 31.12.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę materiałów/ elementów/ podzespołów hydraulicznych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25442


Data publikacji: 08-01-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 827.800 zł (netto) wpłynęła w dniu 07.01.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 31-12-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POIR.01.01.01-00-0729/19/nietypowe/2020 z dnia 31.12.2020 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę materiałów/ elementów/ podzespołów nietypowych (w tym ? wytwarzanych na zamówienie; cz. 1 i 2)

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25445


Data publikacji: 08-01-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Barbatus Trade Sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań z ceną 589.700 zł (netto) wpłynęła w dniu 07.01.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POIR.01.02.00-00.0064/17/hydraul/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę (cz. II) materiałów i podzespołów hydraulicznych umożliwiających połączenie komponentów prototypowej linii technologicznej – biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29917


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 188.660 zł (netto) / 232.051,80 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIR.01.02.00-00.0064/17/autprzem/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę (II cz.) materiałów i podzespołów automatyki przemysłowej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29904


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta ARIP Regtom Group Sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław z ceną 197.240 zł (netto) / 242.605,20 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POIR.01.02.00-00.0064/17/czujniki/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę (cz. II) czujników do monitorowania i kontroli procesu technologicznego zachodzącego w prototypie linii technologicznej  – biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29906


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 90.120 zł (netto) / 110.847,60 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ POIR.01.02.00-00.0064/17/elkomp/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę elementów komputerowych i mikroprocesorowych do rejestracji i archiwizacji danych (cz. II)

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29909


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BIOINFO SYSTEM Sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/15, 50?202 Wrocław z ceną 104.100 zł (netto) / 128.043 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POIR.01.02.00-00.0064/17/NUF/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę (cz. II) materiałów/podzespołów do urządzeń do nano- i ultrafiltracji oraz separacji składników, związanych z budową prototypu linii technologicznej ? biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29912


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta BARBATUS Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 163.530 zł (netto) / 201.141,90 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

————————————————————————————————————-

Data publikacji: 01-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/POIR.01.02.00-00.0064/17/elektr/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę (cz. II) materiałów i podzespołów elektrycznych/elektronicznych związanych z budową prototypu linii technologicznej ? biorafinerii do symultanicznego wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy oraz sekwencyjnego wydzielania (rafinacji) produktów o wysokiej wartości dodanej

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29915


Data publikacji: 10-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta ARIP Regtom Group sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław z ceną 172.970 zł (netto) / 212.753,10 zł (brutto) wpłynęła w dniu 08.02.2021 r.

———————————————————————————————–

Data publikacji: 16-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/POIR.01.02.00-00.0064/17/drsprzlab/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32656


Data publikacji: 24-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 50-302 Wrocław z ceną 117.680,00 zł (netto), tj. 144.746,40 zł (brutto), wpłynęła w dniu 23.02.2021 r.

———————————————————————————————–

Data publikacji: 16-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/POIR.01.02.00-00.0064/17/odczimat/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę odczynników i materiałów laboratoryjnych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32653


Data publikacji: 24-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 51-162 Wrocław z ceną 326.820,00 zł (netto), tj. 401.988,60 zł (brutto), wpłynęła w dniu 23.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 18-02-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POIR.01.02.00-00.0064/17/sur/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”realizowanego w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.02.00-00.0064/17), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na surowców do produkcji pasz i/lub dodatków paszowych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33019


Data publikacji: 26-02-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń z ceną 82.320,00 zł (netto), tj. 88.905,60 zł (brutto), wpłynęła w dniu 23.02.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 22-06-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków”, realizowanego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na leasing operacyjny urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia badań nad zastosowaniem zdobyczy nanotechnologii do poprawy efektywności aplikowania i przenikania do skóry substancji aktywnych zawartych w formulacjach kosmetyków

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55266


Data publikacji: 02-08-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta RUBIKON TECH Sp. z o.o., ul. Przemysława 3, Baranowo, 62-081 Tarnowo Podgórne z ceną 1.946.664,17 zł (netto), tj. 2.394.396,93 zł (brutto), wpłynęła w dniu 26.07.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 14-07-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/odczimat/POIR.01.01.01-00-0729/19/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka” (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę zużywalnych materiałów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych (cz. II), odczynników i zestawów do biologii molekularnej oraz pozostałych odczynników i materiałów laboratoryjnych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59257


Data publikacji: 22-07-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 51-162 Wrocław z ceną 309.200,00 zł (netto), wpłynęła w dniu 20.07.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 14-07-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/odczimat/POIR.01.01.01-00-0729/19/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 z Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka” (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę odczynników chemicznych oraz odczynników i materiałów laboratoryjnych

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59258

Data publikacji: 22-07-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Bio Serwis Sp. z o.o., ul. Jedności Narodowej 184/1A, 51-162 Wrocław z ceną 460.460,00 zł (netto), wpłynęła w dniu 20.07.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 26-07-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/bud/POIR.03.02.01-04-0018/20/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (um. nr POIR.03.02.01-04-0018/20), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych w obiekcie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61249

——————————————————————————-

Data publikacji: 11-08-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego TARPOL Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 4a/4, 85-231 Bydgoszcz z ceną 5.825.300,00PLN (netto) została złożona w dniu 10.08.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 19-08-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/urz/POIR.03.02.01-04-0018/20/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (um. nr POIR.03.02.01-04-0018/20), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń badawczych – zestawu bioreaktorów i urządzeń peryferyjnych niezbędnych do przygotowania podłoży oraz rozpoczęcia fermentacji w bioreaktorach

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65275

——————————————————————————-

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Rubikon Tech Sp. z o.o. ul. Przemysława 3, Baranowo, 62-081 Tarnowo Podgórne z ceną 15.462.458 PLN (netto) wpłynęła w dniu 20.09.2021 r.

——————————————————————————————————————————–

Data publikacji: 19-08-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/urz/POIR.03.02.01-04-0018/20/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (um. nr POIR.03.02.01-04-0018/20), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń badawczych – zestawu urządzeń do frakcjonowania pofermentu, oczyszczania i zagęszczania surowców oraz przygotowania nanoemulsji

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65277

——————————————————————————-

Data publikacji: 21-09-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Barbatus Sp. z o.o. ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 6.091.100 PLN (netto) wpłynęła w dniu 20.09.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 20-08-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/urz/POIR.03.02.01-04-0018/20/2021

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałania 3.2.1: Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (um. nr POIR.03.02.01-04-0018/20), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń badawczych – zestawu urządzeń do automatyki procesu

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65279

——————————————————————————-

Data publikacji: 21-09-2021

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta Barbatus Sp. z o.o. ul. Przemysława 3, 62-081 Baranowo z ceną 2.796.540 PLN (netto) wpłynęła w dniu 20.09.2021 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 28-02-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/lezesturz/1.1.1-1106/20/22

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz”, realizowanego w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-1106/20), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na leasing operacyjny urządzeń, które są niezbędne do przeprowadzenia badań ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego multifunkcjonalnego komponentu paszowego

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/95931

——————————————————————————-

Data publikacji: 13-07-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr InvB/el/1/POIR 1.1.1/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu badawczego w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby projektu realizowanego przez InventionBio S.A.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/117993


Data publikacji: 28-07-2022

Informacja o wybranym Wykonawcy:

Oferta D-Energia Sp. z o.o., Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno z ceną 1.230.515 zł (netto) wpłynęła w dniu 27.07.2022 r.

——————————————————————————-

Data publikacji: 02-08-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr InvB/gz/2/POIR 1.1.1/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu badawczego pn. „Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – um. o dof. nr POIR.01.01.01-00-1106/20, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla InventionBio S.A.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/120660


Data publikacji: 10-08-2022

Informacja o wybranym Wykonawcy: Nie wybrano wykonawcy. Nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie zostanie ponowione.

——————————————————————————-

Data publikacji: 10-08-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr InvB/gz/3/POIR 1.1.1/2022

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu badawczego pn. „Wytworzenie multifunkcjonalnego komponentu (materiału) paszowego (FSB) o unikalnych właściwościach synbiotycznych stanowiącego odpowiedź na potrzeby rynkowe zgłaszane przez producentów pasz” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – um. o dof. nr POIR.01.01.01-00-1106/20, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla InventionBio S.A.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121787

——————————————————————————-

Data publikacji: 18-08-2022

Informacja o wybranym Wykonawcy: Nie wybrano wykonawcy. Nie wpłynęła żadna oferta.


 

Data publikacji: 30-08-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr InvB/gz/4/POIR 1.1.1/2022 z dnia 30.08.2022 r.

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-0729/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na sukcesywne dostawy gazu skroplonego propan do celów grzewczych dla InventionBio S.A.

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124368

——————————————————————————-

Data publikacji: 07-09-2022

Informacja o wybranym Wykonawcy: 

Oferta Bałtykgaz Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia z ceną 2,15 zł/l (netto) wpłynęła w dniu 07.09.2022 r.


Data publikacji: 09-12-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ POIR1.1.1-1433/19/sprzet/2023

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Opracowanie nowej generacji bezpiecznych kosmetyków naturalnych opartych na ekstraktach z pofermentów” w ramach Osi Priorytetowej 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (um. nr POIR.01.01.01-00-1433/19), zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do złożenia oferty na dostawę sprzętu /wyposażenia laboratoryjnego/ wyposażenia niespełniającego wymogu środka trwałego

Treść dostępna tutaj: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/182396?sekcja=oferty

——————————————————————————-

Data publikacji:

Informacja o wybranym Wykonawcy: 

 

___________________________________________________________________________

Zapraszamy do współpracy