Marcin Łukaszewicz

Biografia

Prof. dr hab. inż., absolwent  Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz Wydziału Sciences Naturelles Appliquées, na Université Catholique de Louvain. Doktorant na Université Catholique de Louvain, Sciences Naturelles Appliquées, Unité de Biochimie Physiologique pod kierunkiem profesora Marc?a Boutry.  Od 1990 r. związany  z  Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie sprawował kolejno funkcje: asystenta  w  Instytucie Mikrobiologii, adiunkta, zastępcy dyrektora Instytutu. Obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2008-2012 Członek Senackiej Komisji Kadr i Zatrudnienia. W latach 2012-2016 dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Członek Senackiej Komisji Finansowej. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw GMO. Pełnomocnik Rektora do reprezentowania Uniwersytetu Wrocławskiego  w  klastrze Nutribiomed przy Wrocławskim Parku Technologicznym. Kierownik Wrocławskiego Centrum Biotechnologii KNOW. Od 2015 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor wielu publikacji naukowych, głownie  z  dziedziny biotechnologii. Laureat wielu nagród naukowych. Obecnie Prezes Zarządu InventionBio S. A.