Marek Kułażyński

Biografia

Prof. dr hab. inż., od 1977 roku naukowiec działający w środowisku akademickim, aktywnie uczestniczący w procesie dydaktycznym na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, prowadzący zajęcia na dwóch specjalnościach w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla. Współautor kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz kilku technologii. Uczestnik ponad 100 konferencji naukowych o zasięgu krajowym i światowym, współautor ponad 200 opracowań naukowych w formie raportów oraz 140 publikacji naukowych, w znacznej części w języku angielskim. Autor 3 podręczników akademickich w języku angielskim oraz 9 rozdziałów w książkach i monografiach w języku polskim. Oprócz działalności naukowej pełnił również kilka funkcji zarządczych oraz nadzorczych. Od 1988 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego EKOMOTOR Sp. z o.o. oraz od 1995 r. Wiceprezes Zarządu HIVA Sp. z o.o. Pełni również funkcję konsultanta dla firm krajowych i zagranicznych ds. projektowania i budowy instalacji wytwarzającej biopaliwa na bazie oleju rzepakowego.