ActiMeal

Opis produktu

ActiMeal to mieszanka paszowa posiadająca w swoim składzie śrutę rzepakową poddaną procesowi fermentacji tlenowej za pomocą bakterii Bacillus subtilis 87Y.
Proces fermentacji ukierunkowany jest w kierunku:
? obniżenia zawartości substancji antyodżywczych: kwasu fitynowego, glukozynolanów, tanin.
? wzbogacenia materiału paszowego we wtórne produkty fermentacji

Badania wskazują na wysoką efektywność mieszanki w żywieniu zwierząt.

We wdrożeniach terenowych widoczny jest wyraźnie prozdrowotny aspekt stosowania produktów poprzez
? redukcję liczby biegunek u prosiąt w zakażeniach na tle Clostridium perfringers
? redukcja biegunek u prosiąt odsadzonych na tle E.coli w okresie okołoodsadzeniowym
? wyższe przyrosty masy ciała prosiąt i tuczników.

ActiMeal

Zapraszamy do współpracy