Agnieszka Lewińska

Biografia

Doktor nauk chemicznych, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską i obecnie pełni funkcję kierownikiem Wydziałowego Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywała w przemyśle, jako kierownik Działu Badań i Rozwoju oraz jako Główny Technolog, gdzie była odpowiedzialna za rozwój strategii oraz jakości produktu.

Główne zainteresowania leżą w obszarze wytwarzania innowacyjnych i stabilnych koloidalnie form kosmetycznych i farmaceutycznych do zastosowań terapeutycznych i diagnostycznych. Uczestniczka wielu grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, EFRR Funduszu Badań i Wdrożeń oraz finansowanych przez Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący. Współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz kilku patentów.

Zdobywczyni licznych nagród: złotego medalu na prestiżowym konkursie International Warsaw Invention Show, specjalnej nagrody Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego a także głównej nagrody za największą innowację 2021 kosmetyczną na międzynarodowym konkursie The Cosmetics Victory, za Sustainable Smart Delivery Capsules.